Arxiv

№2-3 (113-114)

№1 (112), yanvar 2014

"Şəki Bələdiyyəsi", №11, 2013

"Şəki Bələdiyyəsi", №5-7, 2013

"Şəki Bələdiyyəsi" , №8-10, 2013

"Şəki Bələdiyyəsi", №1-4, 2013